Ajánlattételi felhívás – Rendezvényszervezési szolgáltatások a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő ”CultUmrella – Települési együttműködések erősítése a Körösök Völgyében” pályázat körében Rendezvényszervezési szolgáltatások a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán” tárgyban ezúton kéri árajánlat megküldését az 1. sz. melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

Ajánlatát benyújthatja e-mailben vagy személyesen 2019. május 27-én 10 óráig a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget) vagy az info@korosoknaturpark.hu e-mail címen, illetve postai úton a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530 postacímre címezve (postai bélyegző kelte legkésőbb: 2019. május 26. legyen). Az ajánlatot zárt borítékban, igazolható módon, postai úton tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell elküldeni. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ajánlat ROHU292”.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentumok:

Ajánlattételi felhívás 

1.sz. melléklet – Ajánlattételi sablon

WordPress Video Lightbox