Partnereink

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 
Az Egyesület és a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara között 2017-ben azzal a céllal jött létre, hogy az egyetem turizmus-vendéglátás szak duális képzésének szakmai gyakorlati képzését biztosítsa. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. A gyakorlati képzés célja továbbá, hogy az egyetem és a szakmai gyakorlóhely a szakember utánpótlását segítse.

Cím: 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

https://gtk.szie.hu/

Tel.:+36-28/522-000

e-mail: info@gtk.szie.hu

Közép-békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás   

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati T

ársulás – Békéscsaba, Békés és Gyula együttműködése – 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a közép-békési térség társadalmi-, gazdasági- és kulturális fejlődését, az itt élő emberek életminőségének javulását, emellett újfajta város-vidék kapcsolatot hozzon létre, a három város között az együttműködésekhez biztosítson bázist.

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Telefon/Fax: 36-66-445-887 Mobil: +36-20/229-5055

www.kozepbekes.hu

e-mail: info@kozepbekes.hu

Zöld Csütörtök Természetvédő Kör

Célkitűzéseink: Olyan programok szervezése és lebonyolítása, amelyek elősegítik minden korosztály környezettudatos életszemléletének kialakítását. Tevékenységeink köre mindaz, ami a környezet- és természetvédelemmel foglalkozik: ismeretterjesztő előadásokat és szakköröket tartunk, túrákat és táborokat szervezünk, együttműködünk városi és megyei eseményeken és pályázatokon, amelyeken a természet- és környezetvédelem áll előtérben.

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33/A IV/37.

http://www.zoldcsutortok.hu

e-mail: zoldcsutortok@gmail.com

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

A Körös-Maros Nemzeti Park, illetve a természetvédelmi kezelését ellátó Igazgatóság hazánk hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800 000 hektár, ami magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeit. Feladata a Nemzeti Park fenntartása és fejlesztése.

Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget 1. 5541 Szarvas, Pf.: 72.

Telefon: (+36-66) 313-855, (+36-66) 313-855, Fax:(+36- 66) 311-658, Mobil:(+36-30) 3032-589

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu

e-mail: kmnp@kmnp.hu

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége  

Fő tevékenységeik közé tartozik a tagegyesületek megyei, regionális és országos érdekképviselete, működési feltételeinek segítése és Szövetségük horgászvizein a kezelői feladatok ellátása. Teljes körűen forgalmazzák a horgászathoz szükséges okmányokat, kiadványokat, valamit bizományos horgászjegy értékesítési rendszert működtetnek a megye nagyobb településein lévő frekventált horgászboltokban és üzletekben. Rendezvényeket, programokat, tábort szerveznek gyerm

ek és ifjúsági horgászok részére, verseny szakbizottságuk rendezi a megyei szintű sporthorgász versenyeket, versenycsapatuk eredményesen képviseli Békés megyét az országos versenyhorgász mezőnyben.

Cím: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.

Telefon: 36-66-328-945

http://www.khesz.hu

e-mail: info@khesz.hu

Körösök Völgye Turista Egyesület 

Magyarország és Békés megye természeti környezetének és természeti értékeinek a megismerése és megismertetése. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, a természetjárás népszerűsítése. A természet védelme, a természetjárás feltételeinek gazdagítása, fejlesztése.

Cím: 5600 Békéscsaba, Cserepes utca 4.

http://www.kvte.hu

e-mail: kvte@kvte.hu

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a dél-alföldi régióban a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a Fehér-, Fekete-, Kettős- és Hármas-Körös menti területeken 4108 km² működési területen látja el az állami vízgazdálkodási feladatokat. Az igazgatóság gondoskodik a térség árvízvédelmi és belvízvédelmi biztonságáról, a környezeti és vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátásáról. Üzemelteti, fenntartja és fejleszti a kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítményeket.

Cím: 5700 Gyula, Városház u. 26.

Telefon: 36-66-526-400

http://www.korkovizig.hu

e-mail: kovizig@kovizig.hu

Humusz Szövetség 

Az eredetileg öt magyar környezetvédő szervezet által 1995-ben alapított Humusz Szövetség (régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség) éppen azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók, nem igényelnek őrült beruházást, csak a megfelelő gondolkodást: apró trükkökkel, mindennapi ötletekkel szolgálunk kicsiknek és nagyoknak, sok-sok segédanyaggal az oktatóknak, átfogó, reális javaslatokkal a döntéshozóknak.

Cím: 1111 Budapest, Saru u. 11.

Telefon: 36-1-386-26-48 Fax: 36-1-279-18-44

http://humusz.hu

e-mail: humusz@humusz.hu

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége   

A 2010. július 23-án megalakult Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, a KETOSZ célja többek között a magyarországi kerékpározás fejlesztése, a települések közt létrejövő, kerékpározást érintő együttműködések, és a Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának növelése. 
A KETOSZ pártpolitkától független, a közös cél érdekében létrejött önkormányzati szövetség. 

A Szövetség célja többek közt:
– A magyarországi kerékpározás fejlesztése, a Magyarországon kerékpárral közlekedők, továbbá a kerékpárt egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós céllal használók számának, arányának növelése;- A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi kerékpáros turisták számának, tartózkodási idejének növelése;
– A Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése;
– A települések közt létrejövő, kerékpározás témáját érintő együttműködések számának növelése;
– Az intermodalitás, a kerékpáros közlekedés és más közlekedési módok kapcsolódási lehetőségeinek növelése;
– A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények, szálláshelyek stb.) fejlesztések kezdeményezése, elősegítése.

A KETOSZ olyan települések szövetsége, amelyek komolyan veszik a kerékpáros közlekedést és a fenti célok megvalósításához szükséges források megszerzéséért összefognak és közös érdekeiket a legmagasabb szinten is képviselik.

www.ketosz.hu