Interreg – ROHU-292 – Cultumbrella Települési együttműködések erősítése a Körösök Völgyében

Projekt leírása: A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A Románia-Magyarország program nyílt pályázati felhívásának keretében a 11/b: A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával – 6. Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között beruházási prioritás keretében benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részerült.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, valamint Zerind Község vezetése célul tűzte ki, hogy a térség ne csak természeti oldalról, hanem társadalmi oldalról is egy egységesebb képet mutasson. Ennek érdekében jött létre jelen projekt, melynek fő célkitűzése a Körösök menti településeken közösségi alapú együttműködések kialakításának elősegítése, a már meglévők erősítése. Ennek érdekében a partnerek olyan kulturális rendezvények megszervezését tervezik, amelyek hozzájárulnak a közösségi kapcsolatok erősítéséhez, a helyi identitás megőrzéséhez. Mindemellett támogatják a közösségi alapú együttműködések kialakítását, továbbá a helyi és települési értékek megőrzését.

A projekt összköltsége: 65 362 euró, melyből 85 % ERFA finanszírozás, 10/13 % a magyar, illetve a román kormány támogatása, 2/5 % a projektpartnerek önrésze. Egyesületünk önálló költségvetése 33 000 euró.

A KVNE projektbeli szerepe: Egyesületünk a Cultumbrella projekt vezető partnereként hagyományteremtés céljából a Körös-menti Települések találkozóját kívánja életre hívni. Célunk, hogy a térség települései és lakosságai közötti együttműködések elősegítése, valamint a helyi identitás erősítése. A rendezvények 2019-ben, valamint 2020-ban kerülnek megrendezésre, amelyre a projekt keretében eszközbeszerzésekre is sor kerül.

Ajánlattételi felhívások

Ajánlattételi felhívás - Promóciós és információs anyagok tervezése és gyártása kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő „CultUmrella – Települési együttműködések erősítése a Körösök Völgyében” pályázat körében „Promóciós és információs anyagok tervezése és gyártása” tárgyban ezúton kéri árajánlat megküldését az 1. sz. melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Bővebben

Ajánlattételi felhívás - Személyszállítási szolgáltatás nyújtása a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő „CultUmrella – Települési együttműködések erősítése a Körösök Völgyében” pályázat körében „Személyszállítási szolgáltatás nyújtása a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán” tárgyban ezúton kéri árajánlat megküldését az 1. sz. melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Bővebben

Ajánlattételi felhívás - Rendezvényszervezési szolgáltatások a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő ”CultUmrella – Települési együttműködések erősítése a Körösök Völgyében” pályázat körében Rendezvényszervezési szolgáltatások a Körös-menti Települések Találkozója kapcsán” tárgyban ezúton kéri árajánlat megküldését az 1. sz. melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Bővebben