Tanyafejlesztési program

A Földművelésügyi Minisztérium (mai Agrárminisztérium) 2011-ben hirdette meg az első teljes egészében hazai forrásból támogatott Tanyafejlesztési Programot. A program célja, hogy a 2017-ben Hungarikumnak nyilvánított magyar tanya, mint sajátos és egyedi életforma fennmaradását, tovább élését támogassa. Ennek keretében számos célterületen keresztül nyújthatnak be pályázatokat magánszemélyek valamint önkormányzatok, civil szervezetek.

Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a Körösök Völgyében – ahol kiemelten magas a tanyasi lakosság aránya – segítse, támogassa a nyitott tanyagazdaságok fejlődését, továbbá a hagyományok megőrzése mellett bemutassa a tanyavilág azon megújulását is, amely az elmúlt években jellemzi. Hiszen „… a tanyán élők nemzedékről, nemzedékre örökítik hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, valamint őrzik őshonos növény- és állatfajátinkat. Munkájukkal hozzájárulnak a biodiverzitás gazdaságának megőrzéséhez, a magyar táj fenntartható használatához és sokszínű termelési kultúra megmaradásához. …” (Magyar Tanyák és a Tanyafejlesztési Program (2018) 7.p)

2018. évi projekt – Tanyák a Körösök körül - Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok

Projekt leírása: A Körösök Völgye Natúrpark térsége tizennégy, többnyire jellegzetes tanyarendszerrel övezett nagyhatárú mezőváros alkotja. Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a Körösök Völgye egybefüggő földrajzi terület természeti, környezeti és kulturális értékeit kihangsúlyozva, a fenntarthatóságot maximálisan szem előtt tartva egy „új” turisztikai célterületet kínáljanak a turizmus palettáján. Jelen pályázat ehhez a célhoz kíván hozzájárulni. A natúrpark területén egész területén található tanyatípusok mindegyike megtalálható, hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településekhez. Település típusokat figyelembe véve találkozhatunk szórt tanyákkal, sor tanyákkal és bokor tanyákkal is a települések valamelyikén. Funkció szerint lakott, hobbi, rekreációs szolgáltatást ajánló, gazdasági funkcióval bíró tanyák jellemzik a natúrpark területét, de jelen vannak a romos, zsugorodó tanyás térségek is és egyes területeken a társadalmi gettósodás fenyegeti a tanyás területeket. Összességében elmondható egy erősen tanyásodott, több funkcióval és több tanya típussal bíró területet érint jelen projekt. A terület sokszínűségéből adódóan a natúrpark területe kiválóan alkalmas tanyasi tanösvény kialakítására. A gazdálkodási funkció igaz egy szelete az itteni tanyavilágnak, azonban kifejezetten jó példák lehetnek a tanulni vágyók számára így a nyitott tanyagazda hálózat kialakítását is indokoltnak látjuk a térségben. A projekt célja ennek érdekében egy Nyitott tanyagazdaságok Hálózatának létrehozása, valamint egy Tanyasi Tanösvény kialakítása, továbbá egyesületünk egy munkatársa tájgondnoki képzésen is részt vesz, hogy a megszerzett tudással a tanyavilág sokszínűségének megőrzését szolgálja.

Kedvezményezett: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Projekt összköltsége: 2 657 180 Ft, melyből a támogatás 2 380 000 Ft (89,56 %), míg 277 180 Ft (10,44% önerő)