Egyesületről

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a földrajzilag is jól lehatárolható Körösök Völgye térség ökoturisztikai fejlesztésének, a környezet-és természetvédelmi programok koordinált megvalósításának érdekében jött létre 2002-ben. Jelenleg 11 önkormányzat és 7 civil szervezet alkotja az Egyesület tagságát. A tagönkormányzatok támogatásának, az uniós források hatékony felhasználásának, illetve a munkaszervezet munkájának köszönhetően az Egyesület a térségben a terület- és vidékfejlesztés, az aktív – és ökoturizmus, valamint a „zöld” szemléletformálás és a környezeti nevelés zászlóvivőjévé vált. A szervezetnél folyó tevékenységek egyik kiemelkedő eredménye, hogy az Egyesület 2015 áprilisában ünnepélyes keretek között – az országban kilencedikként – megkapta a hivatalos natúrparki minősítést.

 

Az Egyesület céljai:

 • értékvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése,
 • természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása,
 • környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása,
 • vidékfejlesztés, a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása, a helyi kezdeményezések bevonásával,
 • településfejlesztés, a falvak megújítása,
 • turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése,
 • környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismeretek, tudás közvetítése,
 • kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében.

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület feladata:

 • a Körösök Völgye Natúrpark és a hozzá kapcsolódó létesítményekre vonatkozó elképzelések kidolgozása, egyeztetése, ezek megvalósításában való közreműködés,
 • a Natúrpark céljaival összefüggő fejlesztések, beruházások bonyolítása és azt követően a Natúrpark, illetve partnerei által történő működtetésének segítése, továbbá a Natúrpark által összefogott települések természeti és épített környezetének, idegenforgalmának, gazdaságának összehangolt fejlesztése,
 • a Natúrpark eredményes fejlődésének biztosítása az egyes szakterületeken belül, ennek megfelelő fejlesztési irányvonalak és konkrét projektek meghatározása, megvalósítása.
 • Az Egyesület vagyonkezelésében lévő Körösök Völgye Látogatóközpont működtetése.

Az Egyesület a hazai és határon átnyúló pályázatok elkészítése és menedzselése mellett a vagyonkezelésében lévő Körösök Völgye Látogatóközpontot is üzemelteti, amely a festői környezetű Széchenyi liget közepén található, Békéscsaba belvárosából indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető. Az épület 2007-ben – a „Körösök Lágy Ölén” elnevezésű projekt keretében – kívül-belül felújításra került és az új külsőhöz új tartalmat is kapott: bázisa lett különböző környezet- és természetvédelmi kezdeményezéseknek, kulturális megmozdulásoknak és turisztika programoknak.

Tagtelepüléseink

bekescsaba

 

Békéscsaba

megyei jogú város

népessége: 64.074 fő

www.bekescsaba.hu

bekes

 

Békés

város

népessége: 19.981 fő

www.bekesvaros.hu

gyula

 

Gyula

város

népessége: 31.928 fő

www.gyula.hu

doboz

 

Doboz

nagyközség

népessége: 4.234 fő

www.doboz.hu

tarhos

 

Tarhos

község

népessége: 955 fő

www.tarhos.hu

korosladany

 

Körösladány

város

népessége: 4.733 fő

www.korosladany.hu

korostarcsa

 

Köröstarcsa

község

népessége: 2.544 fő

www.korostarcsa.hu

sarkad

 

Sarkad

város

népessége: 10.262 fő

www.sarkad.hu

mezobereny

 

Mezőberény

város

népessége: 11.128 fő

www.mezobereny.hu

belmegyer

 

Bélmegyer

község

népessége: 1.035 fő

További tagjaink:

 • késcsabai Turisztikai Egyesület-Turinform Iroda Békéscsaba
 • Békési Civil Szervezetek Egyesülete
 • Békési Kajak Kenu Klub
 • Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft-Turinform Iroda Gyula
 • Körösök Völgye Turista Egyesület

Egyesület vezető tisztségviselői

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Elnöksége: 

 • Szarvas Péter, elnök
 • Kálmán Tibor, elnökhelyettes
 • Köves Mihály, elnökségi tag
 • Görgényi Ernő, elnökségi tag
 • Siklósi István, elnökségi tag

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Felügyelőbizottsága:

 • Kardos Károly, elnök
 • Lipcsei Zoltán, tag
 • Dr. Mokán István, tag