Konferencia a Körösök völgyéért a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület közreműködésével

„A Körösök völgye értékei, turisztikai vonzereje” című szakmai konferencia

Időpont: 2015. július 7. 10:00-15:00

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont

A 151 km hosszan, 61 holtággal tagolt Körösök völgye, a közel 40 000 ha természeti területeivel Békés megye ökológiai folyosó-rendszere. A települések 118 helyi jelentőségű természetvédelmi területének, 79 db természeti emlékének és közel 1500 egyedi tájértékének köszönhetően a térség potenciális rekreációs és turisztikai célterület. Ebben a természeti környezetben található mintegy 130 km hosszú bakancsos túraútvonal, 25 km tanösvény, 500 km kerékpárút, és 282 km lovas útvonal. E természeti és infrastrukturális erőforrások egységes rendszerbe foglalásának és a térség turisztikai fejlesztéseibe való integráció fontosságát ismerte fel a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: KBC) és célul tűzte ki a rendszert működtető, használó és fejlesztő térségi szereplők hatékony együttműködésének ösztönzését.

A fenti célkitűzés megvalósításának egyik lépéseként szakmai konferenciát szervezett a KBC „A Körösök Völgye értékei, turisztikai vonzereje” címmel, amelynek céljai a következők:

  • a térségben tevékenykedő, turizmussal és a helyi értékek megőrzésével, védelmével, helyi termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó szervezetek, turisztikai szereplők közötti kapcsolat és együttműködés erősítése, közösségfejlesztés,
  • figyelem felhívás a Körösök völgye egybefüggő természetföldrajzi terület, turisztikai desztináció meglévő értékeire, kihasználható erőforrásaira,
  • a turizmus területén a jó gyakorlatok átadása, módszertani és menedzsmenti tapasztalatcsere,
  • a helyi termékek vonatkozásában jó gyakorlatok terjesztése a marketing területén, a termék menedzselés alapjainak átadása.

Az esemény célcsoportját elsősorban a Körösök völgye térségben tevékenykedő, turizmussal, helyi és bio termékekkel, helyi természeti és épített értékek megóvásával, valamint azok kímélő fejlesztésével foglalkozó önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok, gazdálkodók, fiatal gazdák, termékfeldolgozók, vidékfejlesztők képezik.

A konferencia előadói voltak:

  • Dr. Duray Balázs (egyetemi docens, SZIE GAEK),
  • Ezer Ádám (ökoturisztikai ügyintéző, KMNP Igazgatósága),
  • Varga Róbert (ügyvezető, Premium Relations Kft.),
  • Pócsi Gabriella (vidékfejlesztési referens, NAK Békés Megyei Igazgatósága),
  • Borbola István György (fejlesztési tanácsadó, Békéscsaba MJV Polgármesteri Kabinet.

A szakmai konferencia a személyes kontaktuson, valamint az érintett témákon keresztül segítette, hogy a térségben működő turizmussal, terület- és vidékfejlesztéssel, helyi termékekkel foglalkozó szereplők együttműködése erősödjön, a kapcsolati tőkéjük gyarapodjon és hosszú távon egy olyan kapcsolati háló alakuljon ki, ami aktívan, a közös célokat szem előtt tartva együttesen képes a cselekvésre. Az eseménynek köszönhetően a különböző, de mégis összefüggő területen tevékenykedő szereplők megismerhették egymást, ezáltal a különböző helyi tényezők szinergiája erősödhet.

Emellett a konferencia lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megismerésére – többek között – a turizmusmarketing, valamint a helyi termékek menedzselésének területén.

WordPress Video Lightbox