Mezőberény

Békés megye közepén, a 46. és 47. főutak találkozásánál fekszik a 11 ezer lakosú település.

A Kettős-Köröstől pár km-re elhelyezkedő város, és annak kulturális hangulata némi pihenőre várja a Körösök mentén túrázókat.

Nemzetiségi összetétele, hajdani iskolamúltja és a Petőfi-emlékek a kisváros meghatározó jellemzői. 1989 óta város.
1723-tól újjáéledt bécsi udvar telepítési politikája révén a török háborúkban elnéptelenedett falu újra benépesült. Az evangélikus svábok és tótok mellé református majd katolikus magyarok is érkeztek a szomszédos falvakból. A cigányokkal, zsidókkal együtt öt etnikumra – a városka főterén, a Kossuth téren – a Népek barátsága szobor (Várady Sándor) összefogódzkodó három lányalakja, az etnikai alapú felekezeti templomok, a muzeális gyűjtemény néprajzi anyaga és a német-magyar kéttannyelvű oktatási intézmények emlékeztetnek. A németek kitelepítésére emlékeztető márványlap-emlékmű (1946-2002) a főtéri német templom mellett, a „málenkij robot”-ra hurcolt áldozatokra emlékeztető bányászlámpás emlékoszlop (2004) a templomkertben látható.

A Berény Szálló (1887) melletti német (sváb) evangélikus templom (1789) oltárképét Orlay Petrich Soma festette. A szlovákok tót temploma ugyancsak barokk stílusú, de nagyobb mérettel rendelkező evangélikus templom. Közöttük áll a főút mellett a magyarok katolikus és a központtól távolabb eső református temploma szintén késő barokk stílusú, 1804-ből.

Az etnikumok néprajzi anyagát is bemutató Orlay Petrich Soma Muzeális Gyűjteményt Petőfi berényi kapcsolatait bemutató kiállítás egészíti ki, mely 2002-től a Wenckheim-Fejérváry-kúriában nyert elhelyezést. A megye első gimnáziumát 1802-ben nyitották meg, melyben Petőfi apja, a költő, valamint rokona, Orlay is tanult. Békés megye első funkcionáló leánytanodája 1830-1840 között alakult, ahol pedig Petőfi felesége, Szendrey Júlia tanult, ezért áll a muzeális gyűjtemény épülete előtt a mellszobra. Az egykori révnél Petőfi-oszlop áll. A városhoz közeli hosszúfoki szivattyútelepnél műszaki emlékhely és a folyószabályozást bemutató, Bodoky Károlyról elnevezett víügyi múzeum található. (Ez a hely minden valamire való Körösökön túrázó, kötelező megálló helye). A városháza előtt áll a turulos emlékmű, mely Horthy István kormányzó helyettesre és a világháborúk áldozataira emlékeztet.

A kisváros kiemelkedő rendezvénye a Berényi Napok, amelyet a Mezőberényiek Világtalálkozójával egy időben tartanak.

 

Látnivalók

  • Bodoky Károly Vízügyi Múzeum 5560 Mezőberény, Külterület 55/2. 66/352-890
  • Patikamúzeum (66)522-410

 

Madármegfigyelő állomás, Szikes tó

Mezőberény központjához közel, mégis nyugodt helyen található a szikes vagy más néven Medvefejes-tó. A különleges madárrezervátum számos védett és fokozottan védett faj vonulási-, gyülekező-, alkalmi előforduló- és szaporodó helye. A természeti értékek iránt érdeklődők a környezetbe teljesen illeszkedő madármegfigyelőből kísérhetik nyomon a madarak életét. A madármegfigyelő a Körösök lágy ölén c . projekt keretében készült 2007-ben. A területtől néhány méterre parkoló, a családosokra is gondolva pedig játszótér is épült .A mezőberényi szikes tó országos jelentőségű, védettséget élvez.

A védetté nyilvánítást az indokolta, hogy a Kárpát-medencében egykor nagy kiterjedésű vizes élőhellyel borított területek – így a szikes tavaké is – jelentősen lecsökkentek. A tavat mocsári növényzet borítja, a parti zónában nádassal és gyékényessel. A tómeder lebegő hínárjainak tagja az apró békalencse.

WordPress Video Lightbox