Öcsöd

Öcsöd, Kunszentmárton és Békésszentandrás között található, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén a Hármas-Körös mellett.

Vasútvonal nem érinti, de a 44. számú műút mind Kecskemét, mind Békéscsaba irányából jó elérhetőségi lehetőséget biztosít. Folyami átkelőhely. Északi irányban közút köti össze a megye északabbra fekvő vidékeivel, mely a Körös hídon halad át. Határa gyengén tagolt, alacsony, ármentes síkság, melybe a Körös elhagyott-kiszáradt folyómedrei és a tájból kiemelkedő kunhalmok visznek változatosságot. Eredetileg élővíz mellett, a Körös egyik éles kanyarulata mentén települt, mely a folyó szabályozása óta holtág. A Körös hullámtere természetvédelmi terület, a Körös Maros Nemzeti Park része. Háborítatlan erdői, ártéri legelői, lefűződött, levágott holtága nemcsak tájképileg festőiek, hanem biztonságos élőhelyet jelentenek számos védett és ritka növénynek és állatnak is.

Itt torkollik be a Körösbe a Tisza II.( Nagykunsági-főcsatorna) amely a Tisza vizét vezeti a folyóba.

A közeli holtágak a horgászok kedvelt helyei. A vadászat számára is rendkívüli adottságokkal rendelkezik a környék.

Az Öcsöd környéki Körös szakasz az egyik leg keresettebb ?horgász rész” ami az év végi fogási összesítésekből is kiderül.

Túrázók, vízi túrázók előszeretettel tartanak pihenőt, vagy táboroznak, az Öcsödi Híd környékén

Öcsöd határa bővelkedik honfoglalás- és Árpád-kori lelőhelyekben, hiszen területén öt középkori falu is létezett a XVI. század végéig.

Kiemelt épületei közül műemléki országos védettséget élvez az 1784-ben épített Református Templom. Helyi védettséget élvez a József Attila Múzeum épülete valamint a zsidó temető.

(A gyermek József Attila két esztendőt töltött a községben.) Védettség alá vonták a lelkészi hivatalt, a községháza épületét, valamint a település belső területét, mely még őrzi a régi település „zugos” voltát, a halászfalut.

A József Attila emlékházban helytörténeti gyűjtemény és természetvédelmi állandó kiállítás található.
A településen még ma is élnek és dolgoznak népi kismesterséget űző kézművesek: kötélgyártó, kovács, cipész, csipkeverő, szalmafonó.

WordPress Video Lightbox