Tudatos fejlesztéssel a natúrparkokért

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület életében jeles nap volt a 2015. április 15. , hiszen a munkaszervezet ezen a napon kapta meg a minisztérium által elismert, hivatalos natúrparki minősítést. A cím elnyerését követően az önkormányzatokból, illetve civilekből álló tagság élénk érdeklődést mutatott a minősítéssel járó lehetőségek iránt. A Körösök Völgye Látogatóközpontban 2016. március 8-án megrendezésre került „Tudatos fejlesztéssel a natúrparkokért” című szakmai egyeztetés remek alkalmat nyújtott a natúrparkok helyzetének, fejlesztési lehetőségeinek megvitatására. Az esemény alkalmával Baran Ádám (munkaszervezet-vezető, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület) koordinálásával, Dr. Szilvácsku Zsolt (alelnök, Magyar Natúrpark Szövetség) és Dr. Kiss Gábor (szakértő, Magyar Natúrpark Szövetség) szakmai együttműködésével a résztvevők betekintést nyertek a magyarországi natúrparkokra vonatkozó fejlesztési koncepcióba, illetve szakmai egyeztetésre is sor került a natúrparkok helyzetét illetően.

A Magyarországon működő natúrparki kezdeményezések 2005-ben döntöttek úgy, hogy a magyar vidék természeti, tájképi és kulturális értékeinek megőrzését, bemutatását és gyarapítását, identitásának megerősítését, valamint az ezen értékeket hasznosító gazdaságának fejlesztését támogató natúrpark mozgalom összehangolására és előmozdítására létrehozzák a Magyar Natúrpark Szövetséget (MNSZ). Az azóta eltelt 11 évben az MNSZ amellett, hogy a natúrparkok közötti folyamatos együttműködésnek és tapasztalatcserének koordinátora, mind országos, mind nemzetközi szinten képviselte a Magyarországon működő natúrparkok közös érdekeit szakmai fejlődésük elősegítésére.
Az MNSZ folyamatosan kapcsolatban áll az európai társszervezetekkel, és 2013. áprilisában Berlinben aláírója volt az Európai Natúrparkok (6 európai ország natúrpark hálózata) Közös Nyilatkozatának. A nyilatkozat felhívja a figyelmet arra a lehetőségre, mely a natúrparkokban rejlik a széles társadalmi alapokra helyezett természet- és környezetvédelem, a tudatos helyi érték alapú vidékfejlesztés terén.
2013. októberében Magyar Natúrpark Szövetség együttműködési megállapodást kötött a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal a magyar natúrparkok fejlesztésére, mely együttműködés eredményeképpen 2014. januárjában dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter által aláírásra került a Magyarországi Natúrparkok Szakmai koncepciója, mely meghatározza a natúrparki cím elnyeréséhez szükséges szakmai és szervezeti-működési kereteket.
2014-ben az MNSZ partnereivel és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával egy újabb, a magyar natúrparkok jövőjére nézve meghatározó jelentőségű dokumentum, „A Magyarországi Natúrparkok Fejlesztési Koncepciója” kidolgozásába kezdett. Az együttműködő partnerek átfogó helyzetelemző felmérést készítettek a magyar natúrparkokról, számba véve azok fejlesztésének lehetséges és kívánatos irányait, módozatait. A létrejött dokumentum tartalmazza a natúrparkok közös jövőképét és felrajzolja lehetséges fejlődési irányvonalaikat. Jelenleg folyik az elkészült koncepció társadalmasítása. A koncepciót a Szövetség road-show jellegel több natúrpark területén is bemutatja, ezzel támogatva és motiválva az egyes térségek szakmai szereplőinek közös gondolkodását saját natúrparkjuk fejlesztési lehetőségeiről, irányairól.
A koncepció a következő években a magyar natúrparkok fejlesztésének alapdokumentuma lesz, meghatározza a natúrparkok helyét és ambícióit a térségi együttműködésen alapuló, értékelvű vidékfejlesztés területén, illetve kijelöli a szövetség továbbfejlesztésének irányait is, ezért az MNSZ számára különösen fontos, hogy a négy natúrparki pillér mentén elkészült dokumentum minél szélesebb szakmai körben kerülhessen megtárgyalásra.

A „Tudatos fejlesztéssel a natúrparkokért” projekt road-showjának helyszínei:

2016. február 19. Írottkő Natúrpark, Kőszeg
2016. február 23. Pannontáj-Sokoró Natúrpark, Tényő
2016. március 1. Hét Patak Gyöngye Natúrpark, Alsómocsolád
2016. március 7. Gerecse Natúrpark, Tata
2016. március 8. Körösök Völgye Natúrpark, Békéscsaba
2016. március 17 Cserhát Natúrpark, Varsány

További információ: www.naturparkok.hu

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő támogatásával a Magyar Natúrpark Szövetség „Tudatos fejlesztéssel a natúrparkokért” című (NEA UN-15-SZ-1423) pályázata keretében valósul meg.

WordPress Video Lightbox