Ajánlattételi felhívás – könyvvezetői tevékenység ellátása kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő „Nature Corner” – Nagyszalonta – Békéscsaba határ menti térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése” pályázat körében „könyvvezetői tevékenység ellátása” tárgyban árajánlattételi felhívást tesz közé az alábbiakban található 1. sz melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Ajánlatát benyújthatja e-mailben vagy személyesen 2018. június 29-én 10 óráig a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget) vagy a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, illetve postai úton a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530 postacímre címezve (postai bélyegző kelte legkésőbb: 2018. június 28. legyen). Az ajánlatot zárt borítékban, igazolható módon, postai úton tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell elküldeni. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ajánlat ROHU14”.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentumok:

Ajánlatkérő levél

1. sz. melléklet – Ajánlattételi sablon

2. sz. melléklet – Szakmai-műszaki leírás

WordPress Video Lightbox