Ajánlattételi felhívás – Körösök Völgye Élménymagazin nyomdai előkészítési és nyomtatási munkálatai kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő „Nature Corner” – Nagyszalonta – Békéscsaba határ menti térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése” pályázat körében „Körösök Völgye Élménymagazin nyomdai előkészítési és nyomtatási munkálatai” tárgyban ezúton kéri árajánlat megküldését az 1. sz. melléklet szerint.

Az árajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Ajánlatát benyújthatja e-mailben vagy személyesen 2018. július 24-én 10 óráig a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget) vagy a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, illetve postai úton a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530 postacímre címezve (postai bélyegző kelte legkésőbb: 2018. július 24. legyen). Az ajánlatot zárt borítékban, igazolható módon, postai úton tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell elküldeni. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ajánlat ROHU14”.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentumok:

Ajánlatkérő levél

1. sz. melléklet – Ajánlattételi sablon

2. sz. melléklet – Szakmai-műszaki leírás

WordPress Video Lightbox