Ajánlattételi felhívás – természetvédelmi kutatási szolgáltatás kapcsán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az Interreg V-A – Románia-Magyarország Program keretében megvalósításra kerülő „Nature Corner” – Nagyszalonta – Békéscsaba határ menti térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése” pályázat körében „természetvédelmi kutatás szolgáltatási tevékenységek” tárgyban árajánlattételi felhívást tesz közé az alábbiakban található 1. sz melléklet szerint. Az ajánlat elkészítéséhez a szakmai-műszaki specifikációt részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az árajánlat benyújtható e-mailben a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen 2018. május 31-én 10 óráig a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget.).

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben e-mailben küldi meg ajánlatát, akkor azt eredeti példányban postai úton is meg kell küldeni a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.:530 postacímre (postai bélyegző kelte legkésőbb: 2018. május 31. legyen). Az ajánlatot zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell elküldeni. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ajánlat ROHU14”.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentumok:

Ajánlatkérő levél

1. sz. melléklet – Ajánlattételi sablon

2. sz. melléklet – Szakmai-műszaki leírás

WordPress Video Lightbox