Határmenti összefogás a túzokért – The Nature Corner projekt

2018. június 26-án Békésen, június 27-én pedig Nagyszalontán rendezték meg a román-magyar határmenti együttműködés (Interreg Románia-Magyarország Program) keretében megvalósításra kerülő „The Nature Corner – Nagyszalonta – Békéscsaba határmenti térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése” projekt nyitórendezvényét.

A projekt Nagyszalonta Megyei Jogú Város vezetésével, a romániai székhelyű „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Békés Város Önkormányzata, és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részvételével valósul meg. A rendezvényeken a projektpartnerek bemutatták a projektötlet megszületésének okait és körülményeit, a projekt célkitűzéseit és a partnerek projektben vállalt tevékenységeit.

 

A Békésen megrendezett nyitórendezvényen Vantara Gyula, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, valamint
Duray Balázs külső szakértő mutatta be a projekt során megvalósuló szakmai tevékenységeket.

A projektet az a felismerés hívta életre, hogy Románia utolsó 50 túzokpéldányát a kihalás veszélye fenyegeti. Ezeknek a példányoknak az élőhelye a Nagyszalonta környéki gyepek és szántóföldek, amelyek átnyúlnak a magyarországi területekre is. A projekt célterülete földrajzilag és vízrajzi szempontból is egybefüggő ökoszisztéma, gazdag természeti értékekben, amelyek a terület közös örökségét jelentik.

A fajok csökkenésének és kihalásának elsődleges oka az élőhelyek elvesztése. A terület élővilágának sokfélesége általánosságban csökken a mezőgazdasági tevékenység és a gyenge természetvédelmi állapot miatt. Jellemzően a Natura 2000 hálózathoz tartozó területekről van szó, amelyek optimális tájhasználatának kialakítása sürgető feladat.

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Ennek érdekében azonban számos szigorú előírást és korlátozást vezetett be az Unió a hálózathoz tartozó területekre vonatkozóan. Az újonnan csatlakozott tagországok számára pedig a csatlakozás egyik feltételeként jelölték meg saját Natura 2000 hálózatuk természettudományos szempontok szerint történő kijelölését. Hazánknak mintegy 21 százalékán vannak Natura-területek, kiterjedésük 1,95 millió hektár. Ezek közé a korlátozások közé tartozik többek között a túlzott vegyszerhasználat és a túlzott gépesítési fok mérséklése, a kaszálás vagy legeltetés tájhasználat propagálása).

A projekt költségvetése:

2 997 387,86 euro, melyből 85 % ERFA finanszírozés, 13/10 % a két Kormány támogatása 2/5% pedig a projektpartnerek önrészét képezi.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 200 000 euro költségvetéssel bír, az Euópai Unió finanszírozásából és Magyarország Kormnyának társfinanszírozásából az alábbi arányban: Európai Uniós finanszírozás – 170 000 euro, Magyarország társfinanszírozása – 19 998 euro, Önerő – 10 002 euro.

A projekt megvalósítási időszaka: 

2018. március 01- 2020. augusztus 31.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület projektben vállalt feladata röviden összefoglalva a Natura 2000 területekkel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása a lakosság körében. Ezt a célt két egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységtípuson keresztül kívánjuk elérni: egyrészt ismeretátadást és a természetvédelmi attitűd javítását célzó szemléletformáló tevékenységekkel, másrészt olyan kutatási tevékenységekkel, melyek eredményei a későbbiek során visszacsatolásra kerülnek a szemléletformáló programok keretében.

Egyesületünk projekten belüli szemleletformálási tevékenysége négy résztevékenységből áll:

  • Tudásfórumok (2×1 napos rendezvény 100-100 fő részévtelével, melyeken lehetőség nyílik a Natura 2000 védelemmel kapcsolatos problémák megvitatására és tapasztalatcserére),
  • Zöld Békés (Tudásfórummal egy időben futó rendezvény, melynek célja a város természeti értékeinek és a különböző közösségi zöld ötleteknek, megoldásoknak a népszerűsítése a lakosság körében,
  • Zöld Klubok (10×1 hetes programsorozat, mely a természetvédelem, a környezetvédelem, az ökoturizmus, illetve a fenntartható földhasználat témája köré épül, és a diákokat, illetve a helyi lakosságot érzékenyítését tűzi ki célul),
  • NATURA 2000 Munkacsoportok (két munkacsoport kerül kialakításra a határ mindkét oldalán, melyek feladata a Natura 2000 területek tájhasználati konfliktuskezelési cselekvési tervének kidolgozása).

A projektben vállalt kutatási tevékenységünk pedig az alábbi résztevékenységekből áll:

  • Élőhely monitoring (közösségi jelentőségű növény- és állatfajok, illetve élőhelyek aktuális állapotának felmérésére, illetve értékelése; a veszélyeztető tényezők feltárása; állapotuk javítására javaslatok megfogalmazása),
  • Regionális Zöld Infrastruktúra Hálózat Terv (a tevékenység fő célja, hogy megtervezze a zöld infrastruktúra hálózat potenciális összetevőit, és értékelje a projekttérség zöld infrastruktúra rendszerét),
  • Térinformatikai Adatbázis
  • Tájvédelmi facilitáció (a tevékenység fő célja a mezőgazdasági termelőkkel, gazdasági szereplőkkel, a természetvédelemmel és a helyi önkormányzatokkal való együttműködés megkönnyítése).

 

A Szalontán megrendezett nyitórendezvényen Pócsi Gabriella, az egyesület vidékfejlesztési szakértője köszöntötte a jelenlévőket, valamint Gurban Liviusz projektmenedzser mutatta be a projekt során megvalósuló szakmai tevékenységeket. A rendezvénnyel párhuzamosan a helyi általánosikolai tanulók a Zöldülj!Forulj! kiállítás egy állomásaival ismerkedhettek meg.

Egyesületünk másfél évtizedes tapasztalata alapján meggyőződésünk, hogy a sikeres természetvédelmi tevékenység alapja a megfelelő ismeretek átadása, valamint a természeti értékek iránti érzékenység erősítése. Ezek mindegyike olyan tényező, mely megfelelően célzott szemléletformáló tevékenységekkel pozitív irányba elmozdítható. Bízunk benne, hogy projektünk eredményeképpen hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi lakosság minél szélesebb körben megismerje a Natura 2000 hálózat szerepét a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, valamint a vadon élő állat- és növényfajok fenntartása és helyreállítása terén, és sikerül megmutatnunk, hogy a szabályozások nemcsak korlátozásokat, de lehetőségeket is rejtenek magukban.

A pályázat az Európai Unió finanszírozásából valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a két ország Románia és Magyarorszáh Kormányának társfinanszírozásával.

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontát.

WordPress Video Lightbox