TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 – Együttműködés Békéscsabáért – Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén

Projekt leírása: A projekt célkitűzése, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon az akcióterületen élők egészségügyi helyzetének javulásához, melyek elsősorban a foglalkoztatási és szociális helyzettel hozhatók összefüggésbe. Az akcióterületen lévő szegregátumokban, illetve szegregációval veszélyeztetett területeken élőket az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek – főleg az alkoholizmus és a dohányzás – gyakori előfordulása jellemzi, emellett a megélhetés bizonytalanságából adódóan a mentális egészséget érintő problémák is jelentkeznek a lakosság egy részénél. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárulnak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez.

Kedvezményezett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt összköltsége: 283.000.000 Ft (100 %-os támogatás), melyből egyesületünk önálló költségvetése konzorciumi partnerként 70.000.000 Ft.

A KVNE projektbeli szerepe: Egyesületünk két beavatkozási pont mentén fejti ki projektbeli tevékenységeit: az egyik az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, a másik pedig a foglakoztatást elősegítő programok lebonyolítása. Számos olyan programot valósítunk meg, amely a célterületén élő lakosokat célozza meg, így például közösségi kert programot indítunk, kosárközösséget hozunk létre, számos közösségi programot, kerékpáros és sportprogramot szervezünk, munkaerőpiaci és öngondoskodás  tréninget szervezünk.

A projekt hivatalos oldala: https://behir.hu/bcsegyuttmukodes/